Biológiai kockázatbecslés

Elkészítése a munkáltató kötelezettsége, amelyet az alábbi szempontok szerint kell elvégezni.

 • a biológiai tényezők R 2. § (2) bekezdése alapján történő csoportba sorolása az R számú mellékletnek megfelelően,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) a bejelentés során tett ajánlásai,
 • a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre vonatkozó információk,
 • a munkavállaló munkahelyi tevékenységéből adódó lehetséges allergizáló és toxikus hatások,
 • a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései.

Felhívjuk a munkáltató figyelmét, hogy a jogszabály a kockázatértékelés (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) elvégzésére éves gyakoriságot ír elő.

A biológiai kockázatelemzés és értékelés szakszerű elkészítése a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, valamint az 51/2013 (VII.15.) EMMI rendeletek alapján munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért csak munkavédelmi szakember készítheti el az elemzést.

Vezető munkavédelmi kollégánk Kassai Zsolt gyorsan és szakszerűen elkészíti Önnek ezt a terhes feladatot.

Fontos a munkaadó szempontjából

 • Amennyiben a munkavégzés jellege lehetővé teszi, a veszélyes biológiai tényezők olyan helyettesítésére kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé veszélyezteti a munkavállaló egészségét.
 • Ha a becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.
 • Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot az alábbi intézkedések alkalmazásával olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen:
  • a kockázatnak kitett vagy esetleg érintett munkavállalók számát – beleértve a tevékenység hatókörében tartózkodókat is – a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,
  • a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési intézkedéseket úgy kell tervezni, telepíteni, illetve létesíteni, hogy megakadályozzák, vagy a minimálisra csökkentsék a biológiai tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen,
  • megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni,
  • olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényező szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét,
  • a R számú melléklet szerinti biológiai kockázatot jelző, illetve egyéb kiegészítő figyelmeztető jeleket és táblákat kell használni,
   intézkedési tervet kell készíteni biológiai tényezőkkel kapcsolatos balesetek esetére,
  • amennyiben indokolt és műszakilag lehetséges, vizsgálatot kell végezni a biológiai tényezők felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására,
  • megfelelő eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegyűjtésére, tárolására és eltávolítására, beleértve – ahol lehetséges – a biztonságos és azonosítható tartályok használatát,
  • olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a munkahelyen a biológiai tényezők kockázat nélküli kezelését és szállítását lehetővé teszik.

Higiénés és egyéni védelem

A munkáltató minden olyan biológiai tényezőkkel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles

 • biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni,
 • a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani,
 • a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és – amennyiben ez szükséges – a bőrfertőtlenítés lehetőségét,
 • gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket
 • az e célra kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott helyen megfelelően tárolja,
 • ellenőrizze, továbbá lehetőség szerint használat előtt is, de használat után – amennyiben az szükséges, illetve lehetséges – minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje,
 • megtiltani a meghibásodott védőeszköz használatát,
 • írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy

 • a munkavállaló azokat a védőeszközöket, amelyek biológiai tényezőkkel szennyeződhettek, a munkaterület elhagyásakor vegye le, és
 • a fertőtlenítési elkülönítési intézkedések megtörténtéig a többi ruhától elkülönítve tárolja,
 • a védőeszközök fertőtlenítése, megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.

8 fő élelmiszermérnök - HACCP rendszergazda, 2 fő munkavédelmi technikus, 1 fő tűzvédelmi technikus, IFS, Globalgap auditorok, gyakorlott oktatók, Közel 20 év gyakorlati tapasztalattal

elkészített és a hatóság által elfogadott dokumentáció több mint 2200 ügyfélnek 2022-ben is

(akár) 24 órán belül sürgős igény esetén, Magyarország bármelyik településére, garancia vállalásával, cégünktől megkapja az összes szükséges dokumentációt

HACCP Szakértő telefonos applikáció - az élelmiszeres vállalkozások információs kalauza

Vegye fel velünk a kapcsolatot az űrlap segítségével

Munkaidőben 1 órán belül visszahívjuk Önt és igényeihez igazodva telefonos vagy írásos ajánlatot adunk. Ha Önnek nagyon sürgősen kell a segítség, akkor hívjon a +36 30 826 63 04 vagy a +36 30 348 8407 vagy a +36 30 500 0524 telefonszámok bármelyikén.

A HACCP Tanácsadó Kft. csapata

A kötelező digitális önellenőrzési rendelet hatálybalépésének ideje: 2024. május 01.!

 

Ajánlatunk a digitális megfeleléshez:

Létrehoztuk a felhő alapú komplett digitális rendszerünket a HODORT ( HACCP Okos Digitális Online Rendszer )melynek használatával partnereink eredményesen és hatékonyan tudják elvégezni a részükre kötelezően vezetendő digitalizált dokumentációs feladatokat.

A saját fejlesztésű HODOR digitális önellenőrzési rendszer főbb elemei:

 • HACCP naplók
 • GHP ellenőrzések
 • Élelmiszer önellenőrzési feladatok
 • nyomonkövetés
 • HACCP audithoz kapcsolódó nyilvántartás
 • Önellenőrzési audithoz tartozó nyilvántartás
 • Hibajegyzék és Intézkedési terv

Időt, energiát, papírt takarít meg a HODOR használatával!

tel: +36/30/348-84-07 +36/30/826-63-04

Az új jogszabály automatikusan vonatkozik az élelmiszeres nagyvállalatokra, valamint az 50 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal bíró kis és közép vállalkozásokra bizonyos feltételek mellett.

Nézzen utána, hogy Ön már beletartozik-e a kötelezettek táborába vagy még vezetheti papír alapon is a dokumentációit!

Legfontosabb tudnivalók:

A digitális rendszerek meglétének és működésének ellenőrzését a Járási Hivatalok és a NÉBIH ellenőrei is végzik rendszeresen az egész ország területén.

Önellenőrzésnek nevezzük (28/2017. 2.§ a) (V.30.) FM rendelet alapján azokat az ellenőrzési formákat, amelyek …az élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszerbiztonsággal, az azonosíthatósággal, a nyomon követéssel, és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatosak….valamint
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez kapcsolódó, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények, valamint az adott vállalkozás tevékenységére vonatkozóan kidolgozott követelményrendszerben előírt kötelezettségek teljesítésének az élelmiszer-vállalkozás általi ellenőrzését.

Ennek értelmében a digitalizációs elvárás az Önellenőrzési követelményrendszer keretein belül halad, de a mélysége kiterjed:

 • a HACCP naplók elektronikus nyilvántartására,
 • nyomonkövetés elektronikus rögzítésére,
 • jó higiéniai gyakorlatot érintő pontokra
 • és az önellenőrzési követelmények teljesülésére.

Ebből kifolyólag a rögzítés folyamatos (természetesen ebben vannak eltérések a rendszeres (pl. napi), eseti és az éves feladatokban).

A hatóság részéről a betekintést állandóra kérik távoli és helyi hozzáféréssel is. A rögzítésnél fontos elvárásuk az időbélyegző! Területi lokáció (GPS kordináta).

Nyilvántartási kötelezettség területi kiterjesztése:
Minden egységnek önállóan kell a digitális nyilvántartást vezetnie!

A specifikációba bekerül a hely adat rögzítése is. (így valós időben és valós helyen lehet csak rögzíteni!)
A rendelet 4§ (3) pontjában leírtaknak megfelelően a dokumentáció elektronikus formában történő vezetése esetén az informatikai rendszernek az alábbi lényeges jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Hivatalos NÉBIH közlemény a részletes tudnivalóról:

https://portal.nebih.gov.hu/-/fontos-valtozasok-az-elelmiszer-vallalkozasok-onellenorzeseben

8 fő élelmiszermérnök - HACCP rendszergazda, 2 fő munkavédelmi technikus, 1 fő tűzvédelmi technikus, IFS, Globalgap auditorok, gyakorlott oktatók, Közel 20 év gyakorlati tapasztalattal

elkészített és a hatóság által elfogadott dokumentáció több mint 2200 ügyfélnek 2022-ben is

(akár) 24 órán belül sürgős igény esetén, Magyarország bármelyik településére, garancia vállalásával, cégünktől megkapja az összes szükséges dokumentációt

HACCP Szakértő telefonos applikáció - az élelmiszeres vállalkozások információs kalauza

Gosztonyi Zsuzsanna

élelmiszermérnök, HACCP rendszergazda, szakmai vezető

Fröhlich László

ügyvezető-tulajdonos, közgazdász,  tréner, Licenced Practitoner of Motivational Maps  operatív vezető

Tokaji András

szaktanácsadó, vezető oktató

Nagy Gábor

élelmiszermérnök, szaktanácsadó, IFS/ISO auditor

Nagy Éva

élelmiszermérnök, Globalgap auditor szaktanácsadó

Kassai Zsolt

szaktanácsadó, munkavédelmi technikus

Szilágyi Péter

élelmiszermérnök, szaktanácsadó, tűzvédelmi előadó

Gajdi Krisztina

élelmiszermérnök, szaktanácsadó

Borbíró Cintia

tanácsadó, élelmiszermérnök, gyártmánylap koordinátor, Globalgap auditor

Palotás Zoltánné, Virág

munkavédelmi előadó, ügyfélkapcsolati munkatárs

Szabó Tímea

élelmiszermérnök,  szaktanácsadó

Küldetésünk

Segíteni a vállalkozásokat a hatóságok által is elfogadott élelmiszer biztonsági megfelelésükhöz vezető úton, korrekt, egymás tiszteletén alapuló üzleti kapcsolaton keresztül. Ennek eléréséhez profi tanácsokkal, gyakorlatias gondolkodással, széleskörű, magas fokú jogszabályi ismeretekkel, gyors, országos eléréssel, nagy létszámú, komoly szaktudású mérnök csapattal járulunk hozzá.