Biológiai kockázatbecslés

Elkészítése a munkáltató kötelezettsége, amelyet az alábbi szempontok szerint kell elvégezni.

 • a biológiai tényezők R 2. § (2) bekezdése alapján történő csoportba sorolása az R számú mellékletnek megfelelően,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) a bejelentés során tett ajánlásai,
 • a foglalkozási, illetve a foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedésekre vonatkozó információk,
 • a munkavállaló munkahelyi tevékenységéből adódó lehetséges allergizáló és toxikus hatások,
 • a munkavállaló tényleges foglalkozási, illetve foglalkozással összefüggésbe hozható megbetegedései.

Felhívjuk a munkáltató figyelmét, hogy a jogszabály a kockázatértékelés (61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) elvégzésére éves gyakoriságot ír elő.

A biológiai kockázatelemzés és értékelés szakszerű elkészítése a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, valamint az 51/2013 (VII.15.) EMMI rendeletek alapján munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért csak munkavédelmi szakember készítheti el az elemzést.

Vezető munkavédelmi kollégánk Kassai Zsolt gyorsan és szakszerűen elkészíti Önnek ezt a terhes feladatot.

Fontos a munkaadó szempontjából

 • Amennyiben a munkavégzés jellege lehetővé teszi, a veszélyes biológiai tényezők olyan helyettesítésére kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé veszélyezteti a munkavállaló egészségét.
 • Ha a becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.
 • Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot az alábbi intézkedések alkalmazásával olyan alacsony szintre kell csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen:
  • a kockázatnak kitett vagy esetleg érintett munkavállalók számát – beleértve a tevékenység hatókörében tartózkodókat is – a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,
  • a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési intézkedéseket úgy kell tervezni, telepíteni, illetve létesíteni, hogy megakadályozzák, vagy a minimálisra csökkentsék a biológiai tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen,
  • megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni,
  • olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényező szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét,
  • a R számú melléklet szerinti biológiai kockázatot jelző, illetve egyéb kiegészítő figyelmeztető jeleket és táblákat kell használni,
   intézkedési tervet kell készíteni biológiai tényezőkkel kapcsolatos balesetek esetére,
  • amennyiben indokolt és műszakilag lehetséges, vizsgálatot kell végezni a biológiai tényezők felhasználási helyen kívüli jelenlétének kimutatására,
  • megfelelő eszközöket kell biztosítani a hulladék biztonságos összegyűjtésére, tárolására és eltávolítására, beleértve – ahol lehetséges – a biztonságos és azonosítható tartályok használatát,
  • olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a munkahelyen a biológiai tényezők kockázat nélküli kezelését és szállítását lehetővé teszik.

Higiénés és egyéni védelem

A munkáltató minden olyan biológiai tényezőkkel kapcsolatos tevékenységnél, amely kockázatot jelent a munkavállaló biztonságára és egészségére, köteles

 • biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol a biológiai tényezők kockázatával kell számolni,
 • a munkavállaló számára megfelelő védőruházatot biztosítani,
 • a munkavállaló rendelkezésére bocsátani megfelelő mosdót és illemhelyet, továbbá biztosítani a szemöblítés és – amennyiben ez szükséges – a bőrfertőtlenítés lehetőségét,
 • gondoskodni arról, hogy a munkavállaló a szükséges védőeszközöket
 • az e célra kijelölt és megfelelő jelöléssel ellátott helyen megfelelően tárolja,
 • ellenőrizze, továbbá lehetőség szerint használat előtt is, de használat után – amennyiben az szükséges, illetve lehetséges – minden alkalommal megtisztítsa azokat, valamint az ismételten fel nem használható védőeszközt veszélyes hulladékként kezelje,
 • megtiltani a meghibásodott védőeszköz használatát,
 • írásban rögzíteni az emberi vagy állati eredetű minták vételére, kezelésére és feldolgozására szolgáló eljárásokat.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy

 • a munkavállaló azokat a védőeszközöket, amelyek biológiai tényezőkkel szennyeződhettek, a munkaterület elhagyásakor vegye le, és
 • a fertőtlenítési elkülönítési intézkedések megtörténtéig a többi ruhától elkülönítve tárolja,
 • a védőeszközök fertőtlenítése, megtisztítása vagy szükség szerinti megsemmisítése megtörténjen.

8 fő élelmiszermérnök - HACCP rendszergazda, 2 fő munkavédelmi technikus, 1 fő tűzvédelmi technikus, IFS, Globalgap auditorok, gyakorlott oktatók, Közel 20 év gyakorlati tapasztalattal

elkészített és a hatóság által elfogadott dokumentáció több mint 2200 ügyfélnek 2022-ben is

(akár) 24 órán belül sürgős igény esetén, Magyarország bármelyik településére, garancia vállalásával, cégünktől megkapja az összes szükséges dokumentációt

HACCP Szakértő telefonos applikáció - az élelmiszeres vállalkozások információs kalauza

Vegye fel velünk a kapcsolatot az űrlap segítségével

Munkaidőben 1 órán belül visszahívjuk Önt és igényeihez igazodva telefonos vagy írásos ajánlatot adunk. Ha Önnek nagyon sürgősen kell a segítség, akkor hívjon a +36 30 826 63 04 vagy a +36 30 348 8407 vagy a +36 30 500 0524 telefonszámok bármelyikén.

A HACCP Tanácsadó Kft. csapata

Gosztonyi Zsuzsanna

élelmiszermérnök, HACCP rendszergazda, szakmai vezető

Fröhlich László

ügyvezető-tulajdonos, közgazdász,  tréner, Licenced Practitoner of Motivational Maps  operatív vezető

Tokaji András

szaktanácsadó, vezető oktató

Nagy Gábor

élelmiszermérnök, szaktanácsadó, IFS/ISO auditor

Nagy Éva

élelmiszermérnök, Globalgap auditor szaktanácsadó

Kassai Zsolt

szaktanácsadó, munkavédelmi technikus

Szilágyi Péter

élelmiszermérnök, szaktanácsadó

Gajdi Krisztina

élelmiszermérnök, szaktanácsadó

Borbíró Cintia

tanácsadó, élelmiszermérnök, gyártmánylap koordinátor

Palotás Zoltánné, Virág

munkavédelmi előadó, ügyfélkapcsolati munkatárs

Küldetésünk

Segíteni a vállalkozásokat a hatóságok által is elfogadott élelmiszer biztonsági megfelelésükhöz vezető úton, korrekt, egymás tiszteletén alapuló üzleti kapcsolaton keresztül. Ennek eléréséhez profi tanácsokkal, gyakorlatias gondolkodással, széleskörű, magas fokú jogszabályi ismeretekkel, gyors, országos eléréssel, nagy létszámú, komoly szaktudású mérnök csapattal járulunk hozzá.